Dębowa Łąka 57, 87-207 Dębowa Łaka 

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące 

Historia parafii

Rys historyczny:

 

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku, wtedy tytułowana, w zależności od źródeł, Muchonwald, Mochenwald, Mokkynwaldt. Należy jednak przypuszczać, że istniała wcześniej, gdyż parafia została założona w czasach krzyżackich, już ok. 1300 roku. Była to własność rycerska, a nastepnie szlachecka.

Parafia została wymieniona w spisie z 1445 roku, powstałym przy okazji planowanych synodów parafialnych świeckich. Kościół wzniesiony był na przełomie XIII i XIV wieku, spalony w 1410 roku, a następnie odbudowany w 1455 roku. Wezwanie Świętych Apostołów Piotra i Pawła istniało na pewno już w 1647 roku. W 1670 roku parafia i wieś były w posiadaniu wojewody malborskiego Stanisława Działyńskiego. W 1756 roku biskup Wojciech Stanisław Leski przyłączył kościół jako filię do parafii w Niedźwiedziu. W 1892 roku wieś została zakupiona przez pruską Komisję Kolonizacyjną. Między 1920 a 1924 rokiem, Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP prowadziły w Dębowej Łące zakład wychowawczy dla panien. Od 1924 roku przez rok w tych samych budynkach prowadzili szkołę OO. Zgromadzenia Ducha Św. Kościołem filialnym był do 1930 roku. Od tego roku jest znowu samodzielną parafią.

II wojna światowa:

 

W czasie okupacji, w Zakładzie SS Pasterek hitlerowcy więzili 30 księży z całego powiatu wąbrzeskiego, aresztowanych w dniach 22-25 IX 1939 roku. Stąd 6 XII 1939 roku zostali oni przewiezieni do klasztoru SS. Miłosierdzia Św. Wincentego w Chełmnie, gdzie byli więzieni do 21 III 1940 roku i stamtąd zabrani do obozu w Stutthofie. Proboszcz tutejszej parafii, ks. Edmund Konnak, aresztowany 22 X 1939 roku, był więziony wraz z innymi księżmi u SS Służebniczek, zwolniono go jednak 25 XI 1939 roku. Ponownie aresztowany w 1940 roku został przewieziony do obozu w Stutthofie i zwolniony wkrótce za wstawiennictwem rodziny. W 1943 roku został przewieziony do Berlina, gdzie pracował w fabryce Siemensa. Ewakuowany do Kolonii doczekał się wyzwolenia w 1945 roku. Zwarł 14 X 1945 roku jako proboszcz parafii Debrzno k. Złotowa. Parafianie ukrywali w czasie okupacji figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, która obecnie pozostaje w miejscowym kościele filialnym.

Adres

87-207 Dębowa Łąka

Dębowa Łąka 57

Nr konta parafii

BS w Golubiu Dobrzyniu

50 9489 0002 2003 0007 9804 0001

Kontakt

tel. 661 462 505

e-mail. debowalakaparafia@gmail.com

Dodatkowe dane:

NIP: 878-12-86-098

REGON: 040052253

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.