Jak zamówić Mszę św.

 • Msza św. jest "źródłem i szczytem" całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą. Msza św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Sprawujemy ją w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując Panu Bogu za zdrowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

 • Msze św. można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można także zamawiać tzw. Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. za osobę lub osoby zmarłe).

 

Organizacja Pogrzebu

 • Potrzebne są następujące dokumenty:
  • Odcinek od Karty Zgonu z adnotacją "dla administracji cmentarza" (wydawany razem z Aktem Zgonu przez USC)
  • Rezerwacja miejsca na cmentarzu (jeśli rodzina jest w posiadaniu)
 • Z uwagi na obowiązki Księdza Proboszcza, uprzejmie proszę o rozpoczynanie organizacji Pogrzebu od kontaktu z Parafią, w celu uzgodnienia dogodnego terminu, nie kolidującego z innymi zajęciami.

 

Prace kamieniarskie (ustawianie, demontaż, wymiana, naprawa nagrobka)

 • Wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu parafialnym może wykonywać tylko firma ze stosownymi uprawnieniami
 • Prace na cmentarzu parafialnym odbywają się za zgodą i wiedzą Księdza Proboszcza
 • Aby uzyskać zgodę na prace na cmentarzu należy złożyć w biurze parafialnym dokument uwzględniający rzeczywisty szkic pomnika zawierający wymiary, rodzaj kamienia oraz wartość (faktura)
 • Termin prac należy ustalić z biurem parafialnym. Prace są wykonywane tylko i wyłącznie w godzinach urzędowania cmentarza (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), pod nadzorem administratora
 • Firma wykonująca prace jest zobowiązana do zostawienia po sobie porządku oraz zabrania ze sobą wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac (worki po cemencie, gruz, ziemia i inne)
 • Po zakończeniu prac Administrator oraz właściciel miejsca sporządzają protokół wraz z dokumentacją fotograficzną
 • Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie traktowane jako samowola budowlana

 

Sakrament Chrztu świętego

 • Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania.

 • Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji).

 • Potrzebne są następujące dokumenty

  • Akt urodzenia dziecka

  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania)

  • Dane rodziców dziecka (wiek, adres zamieszkania)

 • Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, wybierzmowana, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przystępująca do sakramentów (Msza św., systematyczna spowiedź).

 

Sakrament Bierzmowania

 • Kandydat do bierzmowania zgłasza się w biurze parafialnym we wrześniu. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywają się w każdą Niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele filialnym. Obecność młodzieży na spotkaniu jest obowiązkowa!

 

Sakrament Eucharystii

 • Spotkanie dla dzieci przygotowującej się do pełnego uczestnictwa we Mszy św., odbywają się w kościele filialnym w każda niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00. Obecność dzieci jest obowiązkowa!

 

Sakrament Chorych

 • Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie.

 • W domu chorego warto przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece.

 

Sakrament Małżeństwa

 • Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza (tzw. licencji)

 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej należy ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

 • Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

  • Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 6 miesięcy przed ślubem) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu

  • Zaświadczenie z USC o "braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa"

  • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub będącego w trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.

 • Na dwa tygodnie przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni przynoszą ze sobą:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,

  • zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi)

  • dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres

Informacje dla Parafian

Dębowa Łąka 57, 87-207 Dębowa Łaka 

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące 

Adres

87-207 Dębowa Łąka

Dębowa Łąka 57

Nr konta parafii

BS w Golubiu Dobrzyniu

50 9489 0002 2003 0007 9804 0001

Kontakt

tel. 661 462 505

e-mail. debowalakaparafia@gmail.com

Dodatkowe dane:

NIP: 878-12-86-098

REGON: 040052253

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.